Wijzigingen doorgeven

We houden onze leerlingenadministratie graag actueel. Via onderstaand formulier kunt u wijzigingen doorgeven. Die komen dan ook bij de leerkracht van uw kind terecht.

U kunt het formulier ook downloaden, invullen en afgeven bij de administratie. 

Voornaam / achternaam leerling
Groep / leerkracht
Adres
Indien van toepassing ook het adres van niet samenwonende ouder/verzorger vermelden
Telefoon thuis
Alleen voor vaste telefoonaansluiting gebruiken
Mobiele bereikbaarheid
Telefoonnummer noodgevallen
Indien beide ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn, kan in noodgevallen contact opgenomen worden met:
Buitenschoolse opvang
Huisarts
Mailadressen ouder(s)/verzorger(s)
Mailadressen worden opgenomen in de leerlingenadministratie. U ontvangt op het aangegeven mailadres alle informatie vanuit school. Ook worden de adressen gebruikt door de klassenouders voor verzending van groepsgerelateerde activiteiten of oproepen.
Medische gegevens
Vermeld hier relevante medische informatie en eventuele allergie, medicatiegebruik of dieet van uw kind.
Dit formulier is ingevuld op:
Kalender (dd-mm-jjjj)