Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap is op de school een Medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze adviseert de directie en denkt mee. Dat doet ze ook op bovenschools niveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Monton en in de ondersteuningsraad van het samenwerkingsverband Profi Pendi

De MR is bereikbaar via E-mail: mr@devleugel.net.

Vergaderdata 2017-2018

  • 18 september 2017
  • 23 oktober 2017
  • 11 december 2017
  • 5 februari 2018
  • 26 maart 2018
  • 4 juni 2018