Oudervereniging

De oudervereniging van De Vleugel is de spil van de ouderparticipatie op school. Het bestuur van de oudervereniging coördineert de overblijf en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige overblijfgelden. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt ze verantwoording af over de inkomsten en uitgaven.

De oudervereniging organiseert samen met het team zinvolle en feestelijke activiteiten voor de kinderen. Maar zorgt ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor projecten in het onderwijsprogramma. Zo is extra aandacht voor kunst en cultuur, kosmisch onderwijs en duurzaamheid mogelijk.

Ouders van kinderen op De Vleugel zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hiervoor geldt een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is tijdens de ALV vastgesteld op €109,45.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in kosten voor schoolactiviteiten en -benodigdheden. Deze kosten maken onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage. In de folder van Stichting Leergeld kunt u hierover meer informatie vinden.

Leden & bereikbaarheid

Voorzitter        

Mariëlle Meeuwsen  

Secretaris    

Tjalda van den Esschert  

oudervereniging@devleugel.net

Penningmeester 

Roelof Oostlander  

penningmeesterov@devleugel.net

Overblijfcoördinator

vacant

overblijf@devleugel.net

Leden

Sanne Dongen

Gertie Lintjens

Niniane Zondag