Overblijf (TSO)

Alle kinderen blijven over. Vaste overblijfouders zorgen voor het toezicht. Maar alle ouders springen bij. Ongeveer vijf keer per jaar per kind, met een maximum van tien overblijfbeurten per gezin.

Begin schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een pilot waarbij een alleen met een vast team van overblijfouders wordt gewerkt. 

De coördinator van de overblijf is bereikbaar via overblijf@devleugel.net.