Overblijf (TSO)

Alle kinderen blijven over. Vaste overblijfouders zorgen voor het toezicht. Maar alle ouders springen bij. Ongeveer vijf keer per jaar per kind, met een maximum van tien overblijfbeurten per gezin.

De overblijfcommissie maakt hiervoor een rooster. In de nieuwsbrief staat de meest recente versie. 

De coördinatoren van de overblijf zijn bereikbaar via overblijf@devleugel.net.