De Vleugel actueel

Nieuwspagina 

Op de website delen wij nieuws dat voor iedereen toegankelijk is. Via de app Klasbord geven leerkrachten meer informatie over de activiteiten van hun groep. Deze app met toegangscode is alleen voor ouders van de betreffende groep bedoeld.