35 jaar Montessorionderwijs in N'gein

Het is augustus 1980 als ouders samen met de Stichting Bijzondere Scholen op Algemene Grondslag ‘De eerste Montessorischool Nieuwegein’ oprichten. Een onder- en een middenbouw starten in twee noodlokalen.

Eind 1981 is er een eigen, gloednieuw, gebouw aan de Tinnegieterstede. Het ouderinitiatief groeit uit tot een volwaardige school met onder-, midden- en bovenbouwgroepen. In 2002 verwoest een brand het gebouw volledig. Gelukkig stond nieuwbouw aan het Mozartplantsoen al in de steigers. En na vijf maanden in geleende lokalen kan in augustus 2002 de vlag uit. Op een nieuwe locatie en met een nieuwe naam: Montessorischool De Vleugel.