Bovenschools management

Samen sta je sterk. Daarom is De Vleugel onderdeel van Stichting Monton. Daarin bundelen elf Montessorischolen in Midden-Nederland hun krachten.

Doel van de samenwerking: het borgen van kwaliteit en continuïteit, een sterke positie als gesprekspartner van overheden, het delen van kennis, een gedegen financieel beleid en efficiënter inkopen. Maar het gaat verder. De aangesloten scholen vinden elkaar in hun visie, werkwijze en kijk op kinderen. Ze maken elkaar sterker en houden elkaar scherp. De scholen wisselen kennis en ideeën uit. Ze helpen elkaar bij het invullen van vacatures. Ze inspireren en motiveren elkaar. Met het bovenschools management van Monton zorgen zij voor goede (bij)scholing en begeleiding voor leerkrachten.

Meer weten?
Kijk op www.monton.nl of neem contact op met Doreen Rambags (T 030 - 6045789)