Aanmelden

Aan een aanmelding gaat altijd een gesprek met de directeur vooraf. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

We hebben plaats voor twintig nieuwe kleuters per jaar. Broertjes en zusjes van leerlingen krijgen voorrang. De instroom van oudere kinderen is mede afhankelijk van de groepsgrootte en wordt per individueel voorval behandeld.