Afmelden bij ziekte

Wanneer kinderen vanwege ziekte, doktersbezoek of anderszins onverwachts, niet of te laat op school komen, kunt u dit tussen acht uur en half negen telefonisch doorgeven.  

T 030 6045789

Het is voor school prettig als een bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts, huisarts of orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt. Lukt dit niet, lever dan vooraf een briefje in bij de leerkracht met de datum, tijd en reden van afwezigheid.