Rood actueel

Informatieavond over het voortgezet onderwijs

Oktober 2019                   

Je voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke eerste stap voor leerlingen en hun ouders naar een weloverwogen schoolkeuze. Vijf oud leerlingen vertelden over hun ervaringen in de brugklas van hun middelbare school.

Voorheen was deze avond alleen voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8. Vanaf dit schooljaar is ook groep 6 uitgenodigd, omdat daar al het eerste voorlopige advies wordt gegeven. De opkomst was dan ook groot.

Na een welkomswoord van de leerkracht vertelden oud klasgenoten over hun bevindingen op hun nieuwe scholen. Gerjanne over Unic in Utrecht. David, Dechentso en Laurien over het Oosterlichtcollege Nieuwegein en Niklas over het Stedelijk gymnasium Utrecht. Het was echt fantastisch om het enthousiasme van de vertellers te zien en te horen. Ouders en de huidige leerlingen stelden vragen en gaven een daverend applaus.

In het tweede deel zette onze intern begeleider de verwijzingsprocedure met een presentatie op het digibord uiteen. Alle gezinnen ontvingen na afloop een gids met daarin de belangrijke data voor de overgang van primair- naar voortgezet onderwijs. In november staan de eerste open dagen al op de agenda. 

Groep Rood 7-8

Op de groepspagina worden vanaf september 2019, om de twee maanden actualiteiten gedeeld door de leerkracht of leerlingen.