Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap is op de school een Medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze adviseert de directie en denkt mee. Dat doet ze ook op bovenschools niveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Monton en in de ondersteuningsraad van het samenwerkingsverband Profi Pendi

De MR is bereikbaar via E-mail: mr@devleugel.net.

Leden van de Medezeggenschapraad schooljaar 2019-2020:

  • Tineke de Haan (leerkracht groep 7 – 8)
  • Carola van Meteren (leerkracht groep 1 – 2)
  • Jeroen van der Oordt (ouder van Floortje en Fedde) – secretaris
  • Meike Kipp (ouder van Isa) – voorzitter

Via de MR zijn ouders en teamleden betrokken bij het schoolbeleid. Over een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen kan worden. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Het kan voorkomen dat (een deel van) de vergadering alleen toegankelijk is voor MR leden, afhankelijk van de onderwerpen die besproken zullen worden.

Ook zijn de notulen van de vergaderingen in te zien. Deze worden na elke vergadering toegevoegd in de MR map. Deze map staat op de bar in de hal. Naast de notulen is ook het MR reglement in deze map te vinden.