Medezeggenschapsraad

In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap is op de school een Medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze adviseert de directie en denkt mee. Dat doet ze ook op bovenschools niveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Monton en in de ondersteuningsraad van het samenwerkingsverband Profi Pendi

De MR is bereikbaar via E-mail: mr@devleugel.net.