Oudervereniging

De oudervereniging van De Vleugel is de spil van de ouderparticipatie op school. Het bestuur van de oudervereniging coördineert de overblijf en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige overblijfgelden. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt ze verantwoording af over de inkomsten en uitgaven.

De oudervereniging organiseert samen met het team zinvolle en feestelijke activiteiten voor de kinderen. Maar zorgt ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor projecten in het onderwijsprogramma. Zo is extra aandacht voor kunst en cultuur, kosmisch onderwijs en duurzaamheid mogelijk.

Ouders van kinderen op De Vleugel zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hiervoor geldt een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is tijdens de ALV vastgesteld op € 175,00, inclusief de vrijwillige overblijfbijdrage.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in kosten voor schoolactiviteiten en -benodigdheden. Deze kosten maken onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage. In de folder van Stichting Leergeld kunt u hierover meer informatie vinden.

Leden & bereikbaarheid

Voorzitter        

Tjalda van den Esschert

oudervereniging@devleugel.net

Secretaris    

Saskia van der Oordt  

secretarisov@devleugel.net

Penningmeester 

Marjolein Visscher 

penningmeesterov@devleugel.net

Overblijfcoördinator

Eva de Bruijn

overblijf@devleugel.net

Leden

Franka van Saaze

Gertie Lintjens

David Smits