Overblijf (TSO)

Alle kinderen blijven over. Vaste overblijfouders zorgen voor het toezicht. Alle ouders kunnen tijdens het buitenspelen aansluiten, om te genieten van de spelende kinderen.

De coördinator van de overblijf is bereikbaar via overblijf@devleugel.net.