Ziekte/absentie melden

Graag weten wij voor vóór 8.15 uur of je kind(eren) door ziekte afwezig is/zijn. Je kunt je kind telefonisch afmelden tussen 8.00 - 8.15 uur. Noem duidelijk de naam van je kind, de groep en wat de symptomen zijn. Gebruik hiervoor ons vaste telefoonnummer: 030-6045789

Je kunt géén absentiemelding doen via de ouderapp of per mail. Dit komt niet door of wordt niet tijdig gelezen.

Een kind kan natuurlijk ook tijdens schooltijd ziek worden. In dat geval proberen we de ouders van het kind te bereiken. Zorg er wel voor dat telefoonnummers van werk, oppas enz. bij de leerkracht bekend zijn! Geef wijzigingen aan ons door via: administratie@devleugel.net

 

Verlofaanvragen doen

Als je kind naar de tandarts, orthodontist of andere specialist moet, dien je dit bij voorkeur zoveel mogelijk buiten de schooltijden regelen. Mocht dat niet lukken, mail het verzuim dan tijdig als verlofaanvraag naar de directie.

Voor het verlenen van overig verlof volgen wij de richtlijnen van de leerplichtwet. In uitzonderlijke gevallen kan verlof worden verleend op grond van gewichtige omstandigheden.

Voor alle verlofaanvragen geldt: mailen met 'verlofaanvraag' in het onderwerp naar: directie@devleugel.net