Klachtenregeling Monton

Voor informatie over onze klachtenregeling verwijzen we u graag naar de website van Monton. Wat te doen bij klachten.

Vanzelfsprekend is er ons veel aan gelegen ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze school, teamleden en het onderwijs dat er geboden wordt. Mocht u dat onverhoopt niet zijn, dan is het van groot belang dit tijdig aan te geven. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de desbetreffende persoon. Leidt een gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u in gesprek gaan met de directie. U kunt ook contact opnemen met onze schoolcontactpersoon, Daniëlle van der Geer. Zij zal zaken bespreken waar u niet met de directie over kunt spreken. De schoolcontactpersoon zal u verder helpen met de weg vinden naar een goede oplossing. 

Daniëlle van der Geer (op school aanwezig ma t/m vrij)

M: d.vandergeer@devleugel.net  

Team Externe Vertrouwenspersonen van de CED Groep

Angela Groen en Hans van Holland

T: 010-4071993

M: evp@cedgroep.nl