De Vleugel geeft om het milieu en maakt kinderen bewust van hun invloed op deze planeet, om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Onze school is als een leefgemeenschap, maar dan in het klein. Iedere week voeren de leerlingen taken uit: materialen aanvullen, boeken rechtzetten, opruimen of de schooltuin wieden. Zo dragen ze samen zorg voor hun leeromgeving.

Daarnaast is er veel aandacht voor kunstzinnige vorming, beweging en muziek.
 

Schoolreisje en schoolkamp

In groep 1 t/m 6 gaan de kinderen elk jaar op schoolreisje. Dat kan een bezoek aan een boerderij zijn, spellen spelen in het bos, naar het Openlucht Museum of het Archeon. Groep 7-8 gaat elk jaar aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Door samen te werken en te merken dat je elkaar nodig hebt, wordt niet alleen de dynamiek in de klas zichtbaar, maar wordt de klas ook een eenheid. 

Door het jaar heen zijn er verschillende kunstzinnige, sportieve of muzikale activiteiten, zoals het wijkorkest, schaakles, schoolvoetbal of een theatervoorstelling bijwonen in DE KOM. Sommige activiteiten zijn tijdens schooltijd, andere facultatief en na schooltijd. Soms komen theatermakers of kustenaars in de school om een project met een groep kinderen te doen.
 

Afvalvrije school

De Vleugel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Reinigingsbedrijf Midden-Nederland, de gemeente Nieuwegein en natuurkwartier. Samen zorgen we voor een afvalvrije school. Dit betekent dat niet-duurzame verpakkingen van het eten en drinken weer mee terug gaan naar huis. 

 

Vreedzame school

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu. Ook een duurzame samenleving vinden wij belangrijk. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De principes van de Vreedzame School passen in de uitgangspunten van De Vleugel.

Meer weten? Kijk op de website van Vreedzame School.

 

Er is veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling

Projecten 

Regelmatig hebben we leuke projecten of activiteiten binnen onze school, zoals:

De levensloop van Sinterklaas

Stoofpeertjes maken

Harry Potter Dag

Wilde dieren in de sneeuw

Escape room met Diana Jones

Happy Stones

Het Mondriaan-museum

Het geschiedenis-museum

Sinterklaas zoekt een hobby(in corona-tijd)