De Vleugel geeft om het milieu. En maakt kinderen bewust van hun invloed op deze planeet om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Onze school is als een leefgemeenschap in het klein. Iedere week voeren de leerlingen taken uit: materialen aanvullen, boeken rechtzetten, opruimen of de schooltuin wieden. Zo dragen ze samen zorg voor hun leeromgeving.

Afvalvrije school

De Vleugel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Reinigingsbedrijf Midden-Nederland, de gemeente Nieuwegein en natuurkwartier. Samen zorgen we voor een afvalvrije school. Dit betekent dat niet-duurzame verpakkingen van het eten en drinken weer mee terug gaan naar huis. 

Vreedzame school

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu. Ook een duurzame samenleving vinden wij belangrijk. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De principes van de Vreedzame School passen in de uitgangspunten van De Vleugel.

Meer weten? Kijk op www.devreedzameschool.net.