In overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap heeft De Vleugel een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze adviseert de directie en denkt mee. Dat doet ze ook op bovenschools niveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Monton en in de ondersteuningsraad van het samenwerkingsverband Profi Pendi

De MR is bereikbaar via E-mail: mr@devleugel.net.

Leden van de Medezeggenschapraad schooljaar 2022-2023

  • Daniëlle van der Geer (leerkracht groep 3-4)
  • Sabine de Vroome (leerkracht groep 7-8)
  • Joppe van Saaze (ouder van Ninthe en Jelle) – secretaris
  • Olga Rall (ouder van Jesse, Xander, Axel en Maya) – voorzitter

Via de MR zijn ouders en teamleden betrokken bij het schoolbeleid. Over een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen kan worden. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Vergaderingen vinden plaats op een maandag tussen 17.00 en 18.00 uur. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar, dus iedere ouder is welkom als toehoorder. Het kan voorkomen dat (een deel van) de vergadering alleen toegankelijk is voor MR leden, afhankelijk van de onderwerpen die besproken zullen worden. Ook zijn de notulen van de vergaderingen in te zien. 

Vraag & antwoord