Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 
 

Wie zitten er in een MR?
  • 2 medewerkers van De Vleugel

  • 2 ouders en/of verzorgers van leerlingen van De Vleugel

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder (of verzorger) of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.
 

 Hoeveel tijd kost lid zijn van de MR?
  •  De MR heeft ca. 7 keer per schooljaar een vergadering.
  • Een vergadering duurt gemiddeld 1 uur.

  • Voorbereidingstijd is ca. 2 uur voorafgaande een vergadering.

  • Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar.

 

Wie bepaalt wie er lid zijn van de MR?

De leden van de MR worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

 

Wat zijn de rechten, bevoegdheden en plichten van de MR?

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.