Om de kwaliteit en veiligheid van onze school te waarborgen werken we samen met verschillende partners.

Montessorikinderdagverblijf

Wij zijn een Montessori Kindcentrum. Dit betekent dat we een doorgaande ontwikkelingslijn mogelijk maken voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar. Kinderen kunnen bij ons terecht voor kinderdagopvang, peuteropvang (peuterschool), bso, voor- en naschoolse opvang en natuurlijk basisonderwijs. Allemaal vanuit de Montessori-gedachte. Daarvoor werken we samen met Montessorikinderopvang Nieuwegein. Peuters stappen eenvoudig over naar de basisschool als ze vier zijn. De onderbouw is letterlijk maar een paar passen verwijderd van het kinderdagverblijf. 

Profi Pendi

De meeste kinderen doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Alle scholen samen maken daar duidelijke afspraken over. Dat doen zij in een samenwerkingsverband primair onderwijs (Profi Pendi).

GGD regio Utrecht

Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een uitnodiging voor een preventief  gezondheidsonderzoek met als doel om samen met de ouders de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Naast een check van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, thuis en in de omgang met vriendjes. Dit onderzoek vindt op school plaats en ouders geven altijd vooraf toestemming. In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen.

Kunst Centraal

Kunst Centraal helpt met de invulling van onze cultuureducatie. Dit doen ze met programma's voor leerlingen, aanbod voor deskundigheidsbevordering en advies. Onze leerlingen gaan naar theatervoorstellingen en leren werken met verschillende mediatechnieken.

Milieu Educatie Centrum

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) helpt ons bij thema's als natuur en duurzaamheid. Met regelmaat gebruiken wij leskisten van het centrum.