Bijzonder verlof en leerplicht

Soms is er sprake van zogenaamde gewichtige omstandigheden.

Een kind mag dan vrij nemen van school. Hiervoor vraagt u toestemming aan de directie. 

De gemeente Nieuwegein geeft in de folder 'Niet zo maar vrij' informatie over verlof bij gewichtige omstandigheden en over de voorwaarden voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Let op. Bijzonder verlof moet u minimaal acht weken van tevoren aanvragen.