De Vleugel heeft een zeer actieve oudervereniging. Zij weerspiegelt de betrokkenheid van ouders bij onze school. De oudervereniging coördineert de overblijf en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige overblijfgelden die de ouders jaarlijks betalen. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt ze verantwoording af over de inkomsten en uitgaven.

De oudervereniging organiseert samen met het team allerlei activiteiten voor de kinderen, denk aan het jaarlijkse schoolreisje of het schoolkamp. Zij zorgt ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor projecten in het onderwijsprogramma. Zo is extra aandacht voor kunst en cultuur, kosmisch onderwijs en duurzaamheid mogelijk. Ook organiseert de oudervereniging elk jaar een afsluitend feest voor alle kinderen en ouders en zorgt zij ervoor dat tijdens het kerstdiner ook de ouders een gezellige tijd op school hebben.

Een van de grote projecten van de oudervereniging was het opknappen van het schoolplein. Met vereende krachten hebben ouders het schoolplein omgetoverd tot een natuurspeelplaats met veel plaats voor bloemen, bomen en struiken.

Ouders van kinderen op De Vleugel zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hiervoor geldt een vrijwillige ouderbijdrage. Deze jaarlijkse ouder- en overblijfbijdrage is tussen de €125 en €175 per jaar, afhankelijk van de te verwachte onkosten.

Mogelijk kom je als gezin in aanmerking voor een tegemoetkoming in kosten voor schoolactiviteiten en -benodigdheden. Deze kosten maken onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vind je op de website van Stichting Leergeld.

Leden & bereikbaarheid

Voorzitter        

Franka van Saaze

oudervereniging@devleugel.net

Secretaris    

Marjolein Visscher

secretarisov@devleugel.net

Penningmeester 

Ilse Milternburg

penningmeesterov@devleugel.net

Overblijfcoördinator       

Irene van Oord

overblijf@devleugel.net

Leden

Bianca Varas Román