Activiteiten en projecten

De Vleugel geeft om het milieu. En maakt kinderen bewust van hun invloed op deze planeet om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Afvalvrije school
De Vleugel is een bijzondere samenwerking aangegaan met Reinigingsbedrijf Midden-Nederland, de gemeente Nieuwegein en natuurkwartier. Samen zorgen we voor een afvalvrije school.

Vreedzame school

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu. Ook een duurzame samenleving vinden wij belangrijk. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De principes van de Vreedzame School passen in de uitgangspunten van De Vleugel.

Meer weten? Kijk op www.devreedzameschool.net.

de-vreedzame-schoollogo-1144x572-1024x512.png